Usluge

  • - popravak elektronike auto ključeva
  • - sinkronizacija auto ključeva
  • - popravak elektronike daljinskih upravljača za garaže i rampe
  • - izrada novih daljinskih upravljača za garaže i rampe
  • - popravak daljinskih upravljača za televizore
  • - zamjena baterija